top of page

Soulboss Personlighetstest

Vem är du?

Vem älskar inte ett riktigt bra personlighetstest?! 

Jag har tagit fram ett test till dig som visar på vilken personlighetstyp som är starkast hos dig. Alla tre finns inom dig och kommer fram då och då, men 1-2 st är mer dominanta. 

Ibland uppdaterar jag med en ny fråga eller byter ut någon. Det är ett levande test.

Det här testet grundar sig på ayurvedans tre doshor men är separat framtaget och fristående för att anpassas efter personligheterna i dagens samhälle. 

Instruktioner: Besvara varje fråga genom att välja det svarsalternativ (A, B eller C) som bäst beskriver din natur idag och hur du reagerar i olika situationer.

 • Hur reagerar du vanligtvis på starka känslor som ilska eller sorg?

a. Jag behåller lugnet och uttrycker mina känslor på ett balanserat sätt.

b. Jag kan bli överväldigad av känslorna och behöver tid för självreflektion.

c. Jag tar snabbt tag i mina känslor och arbetar aktivt med att lösa dem.

 

 • Hur skulle du beskriva din generella attityd mot förändringar och osäkerhet?

a. Jag är vanligtvis stabil och lugn, även när saker förändras.

b. Jag är öppen för förändring men kan känna oro över osäkerheten.

c. Jag ser förändring som en möjlighet och hanterar osäkerhet väl.

 

 • Hur hanterar du pressade situationer eller deadlines?

a. Jag behåller fokus och prioriterar uppgifter metodiskt.

b. Jag kan känna mig överväldigad, men jag hittar kreativa lösningar.

c. Jag trivs under press och presterar bäst när det är mycket att göra.

 

 • Hur reagerar du på konflikter bland dina nära och kära?

a. Jag agerar som en medlare och strävar efter harmoni.

b. Jag ger utrymme för olika åsikter och söker efter gemensamma lösningar.

c. Jag är tydlig och direkt i min kommunikation för att lösa konflikter.

 • Hur ser du på dina egna karaktärsdrag?

a. Jag ser mig själv som stabil, pålitlig och lojal.

b. Jag ser mig själv som kreativ, anpassningsbar och intuitiv.

c. Jag ser mig själv som intensiv, ambitiös och driven.

 

 • Hur hittar du balans och återhämtning i ditt liv?

a. Jag skapar tydliga rutiner och njuter av lugna aktiviteter.

b. Jag söker kreativa och konstnärliga utlopp för att varva ned.

c. Jag uppskattar fysiskt utmanande aktiviteter för att släppa stress.

 

 • Hur ser du på nära relationer och samarbete inom familjen eller vänskapskretsen?

a. Jag värdesätter stabilitet och försöker skapa en harmonisk energi.

b. Jag är flexibel och anpassningsbar. Vill gärna ha en öppen och förstående energi.

c. Jag prioriterar tydlig kommunikation och effektiva lösningar för att hantera olika åsikter.

 

 • Hur hanterar du förändringar och utveckling inom arbetslivet?

a. Jag föredrar stabilitet och långsiktig utveckling inom min nuvarande position.

b. Jag är öppen för nya möjligheter och ser förändring som en naturlig del av karriärutveckling.

c. Jag söker ständigt efter utmaningar och förbättringsmöjligheter för att nå mina karriärmål.

 • Hur prioriterar du arbete och fritid för att skapa balans i livet?

a. Jag värdesätter en balanserad livsstil och ser till att ägna tid åt fritidsaktiviteter.

b. Jag balanserar arbete och fritid, men kan ibland känna mig överväldigad.

c. Jag prioriterar arbete och ser det som en nyckel till personlig framgång.

 

 • Hur ser du på din roll i familjen eller arbetsgruppen?

a. Jag är den stabiliserande kraften som bidrar till harmoni och balans.

b. Jag är den flexibla och anpassningsbara personen som hjälper till att skapa en sammansvetsad enhet.

c. Jag är den ambitiösa och drivna individen som strävar efter att uppnå gemensamma mål.

 

 • Hur investerar du i personlig utveckling och förbättring?

a. Jag föredrar att följa det spår jag är van med. Vet vad jag har.

b. Jag är öppen för nya erfarenheter och strävar efter att lära mig nya saker för personlig utveckling .

c. Jag sätter höga mål och investerar aktivt i utbildning och träning för att uppnå framgång.

Räkna nu ihop dina svar. Hur många A, B och C fick du?

Resultat:

 • Flest A: Du uppvisar egenskaper av "Stabiliteten". Du värdesätter harmoni i relationer och strävar efter att skapa en positiv atmosfär i både familj och arbete.

 • Flest B: Du uppvisar egenskaper av "Friheten". Du är flexibel, öppen för förändring och bidrar med din positiva och anpassningsbara energi.

 • Flest C: Du uppvisar egenskaper av "Drivkraften". Du är ambitiös, tar initiativ och arbetar mot högt uppsatta mål både inom familjelivet och karriären.

Stabiliteten

Du kännetecknas av din förmåga att skapa och upprätthålla balans och trygghet i dina relationer och miljöer. Du behåller lugnet i stressiga situationer och är ofta den stabiliserande kraften. Dina vänner och kollegor kan lita på att du skapar en positiv atmosfär och löser konflikter på ett diplomatiskt sätt. I arbetslivet trivs du bäst när du kan arbeta i en stabil och tydlig miljö. Ditt fokus på relationer och balans gör dig till en pålitlig och lojal individ.

Du är en mästare på att skapa balans i alla situationer. Din lugna och stabila närvaro gör dig till den som andra vänder sig till för råd och stöd. Du trivs bäst när allt är i harmoni och alla runt omkring dig är sams. I arbetslivet är du den som bygger broar och löser konflikter på ett diplomatiskt sätt. Emellertid kan din strävan efter harmoni ibland leda till att du undviker svåra samtal eller konfronterande situationer, vilket kan resultera i att du bär på olösta problem.

Obalanser och problemområden:

 • Undvikande av konflikter: Du kan undvika svåra samtal för att bevara harmonin, vilket kan leda till att problem inte adresseras.

 • Överanpassning: Din vilja att anpassa dig till andra kan ibland gå så långt att du förlorar din egen identitet och behov.

 

Tips på vägen:

 • Sök efter konstruktiva konflikthanteringsstrategier: Utmana dig själv att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt istället för att undvika dem. Det kan innebära att lära sig att kommunicera tydligt och öppet utan rädsla för konfrontation.

 • Sätt gränser för din egen hälsa: Eftersom du har en benägenhet att hjälpa andra, se till att du inte offrar din egen hälsa och välbefinnande. Sätt tydliga gränser för att undvika överanpassning.

 • Träna på självreflektion: Utmana dig själv att aktivt reflektera över dina egna känslor och behov. Detta kan hjälpa dig att undvika att bära på olösta problem och hjälpa dig växa i din personliga utveckling.

 • Stärk din självkänsla och självbild. Med ökad insikt i hur du fungerar och ett mod att vara den du är desto mer harmoniskt blir ditt liv.

Friheten

Du är kreativ, flexibel och öppen för förändring. Du har förmågan att hantera känslor genom självreflektion och söker kreativa lösningar på utmaningar. Ditt flexibla sinne gör dig till en utmärkt samarbetspartner både i familjen och på arbetsplatsen. Du trivs i föränderliga miljöer och är snabb att anpassa dig till nya situationer. Din öppenhet och anpassningsförmåga gör dig till en uppskattad person som bidrar till en enhetlig och dynamisk grupp.

Ditt öppna sinne och din kreativa förmåga gör dig också till en äventyrlig själ. Du utforskar olika möjligheter och ser förändring som en naturlig del av livet. Ditt flexibla sätt att hantera känslor och situationer gör dig till en uppskattad samarbetspartner. Du trivs bäst när du har friheten att utforska och skapa. Men ibland kan din öppenhet för förändring leda till känslomässig instabilitet, och du kan känna dig överväldigad när du har allt att välja mellan men ändå inte vet vad du vill.

Obalanser och problemområden:

 • Känslomässig instabilitet: Din kreativa energi kan ibland leda till känslomässig berg-och-dalbana.

 • Brist på fokus: Mångfalden av möjligheter kan ibland göra det svårt att hålla fokus på en bestämd väg eller mål.

 

Tips på vägen:

 • Skapa rutiner för stabilitet: Eftersom förändring kan vara utmanande, skapa stabila och hälsosamma rutiner för att ge en känsla av stabilitet i vardagen.

 • Fokusera på prioriteringar: För många möjligheter kan vara överväldigande. Lär dig att identifiera och fokusera på de mest meningsfulla och betydelsefulla för att undvika känslomässig utmattning.

 • Utveckla stresshanteringsstrategier: Eftersom du kan uppleva känslomässig instabilitet, utforska olika stresshanteringsmetoder (så som guidad närvaro, yoga eller annan mindfulnesspraktik) för att skapa balans. Hitta en coach du trivs med som hjälper dig.

 • Stärk din självkänsla och självbild. Med ökad insikt i hur du fungerar och ett mod att vara den du är desto mer harmoniskt blir ditt liv.

Drivkraften

Du är intensiv, ambitiös och driven, med fokus på att nå högt uppsatta mål. Du tar initiativ och agerar snabbt för att lösa utmaningar både i ditt personliga och professionella liv. Din höga energinivå och ditt driv gör dig till en ledare och förebild för andra. I arbetslivet trivs du bäst när du har möjlighet att sträva efter framgång och uppnå ambitiösa mål. Ditt fokus på prestation och hög standard gör dig till en  som arbetar målmedvetet för att nå framgång.

 

Ditt intensiva driv och dina höga ambitioner gör dig till en visionär som strävar efter stora mål. Du tar initiativ och inspirerar andra att följa ditt exempel. I arbetslivet är du den som ser till att projekten blir framgångsrika och målen uppnås. Men ditt intensiva fokus på framgång kan ibland göra att du bränner ut dig själv. Du kan också uppleva frustration om resultaten inte når de högt ställda förväntningarna.

Obalanser och problemområden:

 • Arbetsrelaterad stress: Ditt intensiva arbete för att uppnå mål kan leda till ökad stress och överansträngning.

 • Frustration vid misslyckanden: Om saker inte går som planerat kan du uppleva frustration och självkritik.

 

Tips på vägen:
 

 • Skapa realistiska mål: Målen du sätter bör vara ambitiösa men också realistiska för att undvika överväldigande stress och frustration.

 • Prioritera återhämtning: Eftersom du har en stark drivkraft, var noga med att prioritera tid för återhämtning och vila för att undvika utmattning.

 • Sök balans i livet: Sträva efter en balans mellan karriären och ditt privatliv. Överväg att skapa tydliga gränser för att undvika att arbeta oavbrutet och främja en hållbar livsstil.

 • Stärk din självkänsla och självbild. Med ökad insikt i hur du fungerar och ett mod att vara den du är desto mer harmoniskt blir ditt liv.

Vill du ha hjälp vidare?

Med Soulboss coaching lär du känna nya sidor hos dig själv men du lär dig också hur du hanterar balansen mellan självutveckling och vardagens alla prövningar.

bottom of page